Aktualitātes

Apr 29, 2020

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju arī Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un vecāki mācību procesu realizē attālināti, saskaņā ar darba plāniem II semestrim, un vecāku loma šajā laikā īpaši aktualizējusies. Bērns vai jaunietis pavada dienu mājās, un miega, mācību darba realizēšanu un atpūtas laika veselīgu sabalansēšanu pārrauga vecāki. Klašu audzinātāju, skolotāju un skolēnu vecāku sadarbība šajos apstākļos ir individualizēta, lai ikviens skolēns justos atbalstīts un sekmīgi turpinātu apgūt mācību gada programmu. Sarunas ir gan par darba laika plānošanu un darbu izpildi, gan par informāciju tehnoloģiju nodrošinājumu un alternatīvu atrašanu saziņai ar mācību priekšmetu skolotājiem. 

Attālinātajā apmācības procesā palielinājies individuālā atbalsta apjoms, ko sniedz skolotāji pēc vajadzības. Tas nav vairs noteiktais laiks, tāpēc skolotāji šajā laikā ir vairāk noslogoti nekā klātienē mācoties- kāds iekavējis iepriekšējo darbu, kādam „kavē internets”, citam viens dators ar māsu jādala, kāds pašreiz nejūtas labi utt. Tomēr, kā rāda skolas vadības iknedēļas aptaujas par mācību darba plāna realizāciju, mācību process  notiek plānveidīgi un sekmīgi. Skolas vadība uztur saziņu ar klašu audzinātājiem problēmu izzināšanai un risināšanai. Jāatzīst arī, ka neklātienes mācības bez komunikācijas skolēns-skolotājs klātienē traucē mācību programmu apguvi skolēniem spēju līmenī un palielina skolēnu individuālā ieguldītā darba apjomu. Rezultātā skolēns var iekrāt nepaveiktos darbus un nonākt laika trūkumā. Tad seko individuālā saziņa ar skolotāju.

Mācību priekšmetu skolotāji, atbilstoši mācību priekšmetu specifikai, izmanto daudzveidīgas darba formas- tiešsaistes stundas, mācību video, populārzinātniskus raidījumus,  mācību grāmatas, kā arī internetvietnes  uzdevumi.lv, tavaklase.lv, soma.lv, kimijasskolotajs.lv, siic.lv, youtube.lv u.c.

Ļoti lietderīgi ir TV  platformas „TAVA KLASE” raidījumi ReTV un  Sportacentrs kanālos 9.un 12.klasei, kurus var izmantot arī citu klašu skolēnu vajadzībām, ietverot jautājumus arī pārbaudes darbu veidošanā.  Saziņa ar skolēniem notiek e-klases pastā un Whatsapp.

Attālinātais mācību process ir kā neplānots eksperiments pirms kompetenču izglītības programmu ieviešanas sākuma rudenī. Tātad tā ir arī iespēja gatavoties pašvadītam mācību procesam, tātad tā ir arī iespēja mums visiem.

Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs turpina darbu un cer uz situācijas uzlabošanos valstī, lai skolēni un skolotāji varētu atgriezties darbam skolas telpās.

                                                        VVģ direktores vietniece izglītības jomā V.Medne

Apr 9, 2020

 

Mar 31, 2020

 

Vēlamies informēt, ka uzņēmums SIA “Giveazy” izveidojis mūsdienīgu risinājumu – lietotni, kurā pieejama speciāla sadaļa “dators bērnam”. Tajā lietotnes lietotāji var pieteikties ar lūgumu saņemt datoru mācībām bērnam, vai tieši pretēji - sniegt palīdzību ģimenēm ar šādu vajadzību. Tāpat izveidota interaktīva karte, kas pieejama mājaslapā https://giveazy.lv/datorsbernam: tajā visiem, tanī skaitā arī jebkurai pašvaldībai redzams, kuros Latvijas reģionos, kā arī - cik datori nepieciešami.Uzsākot akciju “dators bērnam”, līdz šim brīdim minētajā vietnē jau saņemti 72 pieprasījumi nodrošināšanai ar datoru no ģimenēm visā Latvijā, kas turpina pieaugt.

Vairāk informācijas pielikumā. Giveazy lietotnes publicitātes materiāli pieejami: https://failiem.lv/u/hwjdnna2|

Informācija par akciju #datorsbernam:  http://www.giveazy.com/faq.html  

Papildinformācijai un kontaktiem par minēto iniciatīvu:

Ritvars Podziņš Giveazy projekta vadītājs ritvars@giveazy.com 26132212

  

Dzintra Mergupe-Kutraite

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte

Dzintra.Mergupe-Kutraite@izm.gov.lv tālr.:   67047817

Giveazy preses relīze 30.03.2020.docx 16,1 kB

Mar 31, 2020

 

Ņemot vērā to, ka kopš 23.marta visās Latvijas skolas tika uzsākta attālināto mācību īstenošana (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolotājus, skolēnus un vecākus piedalīties aptaujā, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar attālinātās mācīšanās norisi. Aptaujas būs pieejamas līdz š. g. 1. aprīlim.

Aptaujas lūdzam aizpildīt:

Skolotājiem;

7.-12. klases un 1.-4. kursa profesionālo izglītības iestāžu skolēniem;

1.-12. klases skolēnu vecākiem.

Lai sāktu pildīt aptauju, aptaujai jāreģistrējas ar savu Mykoob vai E-klases pieeju!

Saite uz aptauju: https://edurio.com/izm

 

Dzintra Mergupe-Kutraite

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte

Dzintra.Mergupe-Kutraite@izm.gov.lvt ālr.:   67047817

Mar 12, 2020

 

Veselības ministrijas informācija -

Rīcības shēma iespējamās  COVID-19 saslimšanas gadījumā”

Pielikums_shema_VM.pdf

Feb 22, 2020

 

22.reizi Draudzīgais Aicinājums Cēsīs, kur pirms trīsdesmit gadiem atdzima šī latviskā un unikālā ideja, sapulcināja Latvijas lepnumu: izcilus skolu absolventus, no kuriem lielākā daļa šobrīd studē prestižākajās Eiropas augstskolās, viņu skolotājus, augstskolu mācībspēkus, sabiedriskos darbiniekus, mecenātus un mediju pārstāvjus.

Viļakas Valsts ģimnāzija bija izvirzījusi divus pretendentus, no kuriem nominācijai „Sabiedriskais darbinieks” bija izvirzīta un apbalvojumu saņēma dzejniece, lauksaimniecības zinātņu doktore Genovefa Lakše (Eva Dortāne) un nominācijā „ Mecenāts” apbalvojumu saņēma  mecenāte Dagnija Dalbiņa ar Zviedrijas humanitārās palīdzības organizāciju  “GNOSJO HJALPER”.

Feb 20, 2020

 

Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē valdīja patīkams satraukums – tika apskaņota zāle, kārtots nepieciešamais sporta aprīkojums Latgales plānošanas reģiona projekta “Vingro ar zvaigzni!” norisei.

Ģimnāzisti ar nepacietību gaidīja iespēju piedzīvot veselīgi izkustēties Viļakas novada domes priekšsēdētāja Sergeja Maksimova un viņa kundzes Žannas Maksimovas vadībā. Maksimovu ģimenes nodarbību vadīšanā iesaistījās arī jaunākās atvases Anna un Meinards, kuri ar savu klātbūtni atraisīja klātesošos.

Kā atzīst S.Maksimovs: “Veselā garā – vesela miesa! Ja mēs vēlamies dzīvot piesātinātu un jēgpilnu dzīvi, tad fiziskai slodzei tajā ir svarīgākā loma.” Vingrošana mūzikas pavadījumā, vērtīgas sarunas par veselīgu domāšanu un veselīgu sportošanu, balvu saņemšana, kopfoto raisīja interesi divu stundu garumā. “Tas, ko mēs darījām, bija lieliski!” atzina skolēni un nodarbību vērotāji.

Feb 20, 2020

 

2020.gada 18.janvārī jau sesto gadu pēc kārtas Upītes Tautas namā notika Ontona dīnas ļustes un ceturto gadu noslēdzās radošo darbu konkurss, kas veltīts dzejniekam, rakstniekam un novadpētniekam Ontonam Slišānam.

Šoreiz konkursā piedalījās 28 dažādas izglītības iestādes, tajā skaitā 27 no Latgales reģiona un viena Rīgas iestāde. Kopā tika iesniegti 150 zīmējumi un 93 radošie darbi – dzejoļi, pasakas, stāsti un esejas.

Viļakas Valsts ģimnāzija konkursam bija iesūtījusi 4 radošos darbus, ko bija radījušas 7.klases skolnieces Sofija Zaremba, Kristīne Kozlova, Samanta Martiņenko, Ērika Baikova.

Radošo darbu konkursā Atzinība tika piešķirta Ērikai Baikovai (sk. Sarmīte Šaicāne) par akrostihu “Laiks”, pārējās meitenes ieguva Pateicības rakstus.

Pasākumā klātesošos uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,  Viļakas Romas katoļu baznīcas priesteris Guntars Skutels un pasākuma idejas un organizatoru komandai Slišānu ģimenei. Emocijas raisīja bērnu un jauniešu muzicēšana un dziesmas.

Feb 19, 2020

Feb 12, 2020

 

Ik gadu pirmajā februāra sestdienā Viļakas Valsts ģimnāzijā notiek Žetonu vakars, kad 12.klases abiturienti saņem piederības apliecinājumu savai skolai – žetona zīmi. Kad dienas sāk stiepties uz pavasara pusi, divpadsmitās klases putni sāk vingrināt spārnus lielajai izlidošanai. Šogad skolas žetonu saņēma 19 skolas audzēkņi, ar kuriem ikdienā strādā klases audzinātāja Ineta Lindenberga. Šos jauniešus drīzumā sagaida karstais ieskaišu, eksāmenu laiks… un izlaidums.

Nov 27, 2019

 

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitinga 2019 apbalvošanas ceremonija notika 2019. gada 25. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Uz šo pasākumu tika uzaicināta arī Viļakas Valsts ģimnāzija, kuru pārstāvēja direktores vietnieces izglītības jomā Veneranda Medne un Elvīra Lemešonoka, 2019.gada absolvente Anastasija Sediha.

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitingu organizē Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunotājs un ilggadējs tās direktors, Draudzīgā aicinājuma fonda dibinātājs un vadītājs Jānis Endele.

Nov 7, 2019

 

Valsts svētku mēneša priekšvakarā Viļakas Valsts ģimnāzija saņēmusi dāvinājumu no Volejbola kluba „KYY Betset” spēlētāja Mārtiņa Jansona Somijā ar ceļavārdiem: „Vēliet visiem labu, mīliet savu dzimto pusi, uzvedieties godīgi, mācieties daudz jauna, dariet iecerēto uz visiem 100% un neaizmirstiet veselīgi izpriecāties!” Dāvanā tika saņemti volejbolistu garie sporta tērpi, kam pielietojumu varēs rast ne tikai valsts ģimnāzijas skolēni, bet arī Viļakas pamatskolas, Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas volejbolisti skolotāja Ervīna Veļķera vadībā.

Oct 11, 2019

 

Šī gada 4.oktobrī Viļakas Valsts ğimnāzijā norisinājās Skolotāju dienas svinības. Kā katru gadu tradicionāli šo dienu organizē 12.klase.

Lai skolotāji izjustu svētku sajūtu, pirmās četras mācību stundas vadīja paši divpadsmitie, kurās skolēni varēja parādīt savas prasmes neierastā mācību procesā. Skolēniem tika piedāvātas šādas stundas - sports, stila stunda, pupiņu valoda un teātris. Dienas gaitā viss skolas kolektīvs piedalījās fotosesijā, kas notika sadarbībā ar kompāniju „Mārītes foto”.

Oct 11, 2019

     

Reizē ar rudens zeltītajiem saules stariem, veldzējošajām lietus lāsēm un daudzkrāsainajām dālijām Latvijā jau daudzus gadus tiek organizētas Dzejas dienas. Tie ir svētki  ne tikai dzejniekiem un dzejas mīļotājiem, bet arī tās lasītājiem un klausītājiem. Tā ir vērtība mūsu tautas kultūrā, mākslā, identitātē, jo tiek skandēti vārdi, kuri uzrunā, stiprina, sargā un iedrošina.

Jau ienākot skolas zālē, katru gaidīja pārsteigums-bibliotekāres V.Riekstiņas sarūpētā uzcienāšanās ar improvizētu dzejas konfekti.

Viļakas Valsts ģimnāzijā šogad dzejas svētki bija īpaši, jo skolā ciemojās novada dzejnieki - Rutta Jeromāne un Pēteris Boldāns.

Jun 6, 2019

 

30.maijā Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotājas devās pārgājienā pa gleznainu meža ceļu. Galamērķis bija Egļavas mežniecības un kultūrvēstures muzejs, kur patīkamā noskaņojumā pavadījām vairākas saulainas stundas.

Lapa  1 no 5  >  >>