Aktualitātes

Mar 17, 2019

 

Priecājamies par mūsu ģimnāzistes panākumiem latviešu valodas 11.-12.klašu valsts 45.olimpiādē – 12.klases skolniece Megija Bordāne ieguvusi  III pakāpi.  Esam lepni, ka gan skolnieces, gan latviešu valodas un literatūras skolotājas Inetas Lindenbergas ieguldītais darbs ir novērtēts!

Viļakas Valsts ģimnāzijas vadības komanda

Mar 12, 2019

 

8.marta rītā devāmies braucienā uz Daugavpils Universitāti, kur mūsu skolēni aizstāvēja savus pēnieciskos darbus. Šogad varam lepoties, jo kopumā aizstāvēšanai klātienē tika izvirzīti 7 mūsu ģimnāzistu pēnieciskie darbi.

Mar 5, 2019

 

 25.februārī Viļakas Valsts ģimnāzijas, Žīguru pamatskolas un Rekavas vidusskolas 9.klašu audzēkņi devās izglītojošā mācību ekskursijā uz Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu.

Feb 13, 2019

 

2019.gada 30.janvāra rītu iesākām ar Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konferenci. Kā ik gadu, ciemos aicinājām Valsts ģimnāzijas un kaimiņus skolas gan no Viļakas novada, gan kaimiņnovadiem. Šogad mūsu skolā sagaidījām jaunos pētniekus gan no pašu skolas, gan Rekavas vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas. Ģimnāzijas direktores vietniece mācību jomā Elvīra Lemešonoka un metodiķe Santa Bondare sveica jaunos pētniekus zinātnes svētkos un vēlēja veiksmes un izdošanos šajā dienā.

Dec 28, 2018

 

21. decembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi un pedagogi, projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros, devās ekskursijā uz Alūksni

 

 

Dec 28, 2018

 

Skuju smaržu un mierīgas pārslas

Pāri pasaulei novakars nes,

Un pie sveču liesmiņām sildās

Atkal cilvēku dvēseles...

 

Sniegotā 20. decembra pēcpusdienā Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, pedagogi un audzēkņu vecāki pulcējās Viļakas Kultūras namā, lai omulīgā atmosfērā svinētu pirmā semestra noslēgumu un Ziemassvētku tuvošanos.

Dec 16, 2018

 

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2019.gada 25.februārim (ieskaitot) ir pilni 18.gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā 25.02.1989.) un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli, augumu (vīriešiem ne mazāks kā 168 cm, sievietēm ne mazāks kā 165 cm) ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē. Mācības Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā — 1 gads).

Dec 15, 2018

 

Viļakas Valsts ģimnāzijas izglītojamie piedalījās skolas bibliotekāres organizētajā (LATVIJAI- 100) literāri radošajā konkursā “Mans stāsts Latvijai” ar  saviem stāstījumiem par ģimeni, dzimto vietu, tās apkārtni un cilvēkiem.

Paldies! Darbi ir apkopoti un lasāmi skolas bibliotēkā.

 10.12.2018

Novada skaļās lasīšanas konkursā 7.klasēm  „ Ik puķe tās vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc”   A. Sakse.

 

 

 

Dec 2, 2018

Cien. vecāki!

06.12.2018  Viļakas Valsts ģimnāzijā notiek

Vecāku diena  

9.00- 13.20

Mācību stundu apmeklējums pēc vecāku izvēles

13.30-14.30

- Saruna ar priesteri Guntaru Skutelu "Pasaule. Ģimene. Vērtības."

- Skolas aktualitātes (ģimnāzijas vadība)

14.30

Konsultācijas pie klašu audzinātājām un priekšmetu skolotājiem

 

Laipni aicināti!

 

Nov 29, 2018

 

 21.11. Viļakas KN notika Viļakas Valsts ģimnāzijas ikgadējā Ierindas skate, kas šogad norisinājās jau trešo reizi. Ierindas skate bija skolēnu un pedagogu dāvana mūsu Latvijai.

Nov 15, 2018

 

Oct 17, 2018

 

15.oktobrī 24 Viļakas Valsts ģimnāzijas 10.-11.klašu skolēni , kuri apgūst ekonomiku, un skolotājas Veneranda Medne un Aija Leitena piedalījās Uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē „Biznesā kā sportā”, kas notika Ķīpsalas izstāžu zālē, Rīgā.

May 21, 2018

 

11. maijā Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs aicināja ciemos skolēnu vecākus, lai kopā baudītu interešu izglītības pulciņu koncertu. Tā kā steidzīgajā ikdienā mēs bieži cenšamies apvienot vairākas lietas – darbus, braucienus, mācības, atpūtu un izklaidi, tad arī šie svētki bija trīs vienā – svinējām Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, Mātes dienu un Ģimenes dienu.

May 21, 2018

 

27.aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā jau otro gadu pēc kārtas norisinājās Austrumlatvijas reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference STEM jomas mācību priekšmetos. Konferencē piedalījās skolēni no Latgales skolām un sadarbības skolas Pleskavā. Skolēni aizstāvēja savus darbus tādās STEM jomās kā fizika, bioloģija, matemātika, informātika, ķīmija, inženierzinātnes, programmēšana, vides zinātne un veselības zinātne.

May 3, 2018

Nemainot tradīciju, 27.aprīļa rītā Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi devās uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, kurā notika ilggadējie pasākumi – Valsts ģimnāziju ZPD lasījumi un svešvalodu konkurss “Latvija un latvieši”.

Lapa  1 no 4  >  >>