Aktualitātes

Apr 30, 2019

 

Mīļie skolēnu vecāki un vecvecāki!

 

 Būsiet gaidīti viesi Viļakas Valsts ģimnāzijas Ģimenes dienas un Pēdējā zvana svinībās,

kas notiks š.g. 17. maijā plkst.13.00

Viļakas pamatskolas zālē.

 

Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Apr 30, 2019

 

Latvijas Skolu šaha olimpiādes Latvijas finālā spēlēs arī Viļakas Valsts ģimnāzijas skolnieks Roberts Rēvalds

Latvijas Skolu šaha olimpiādes Latgales reģiona finālā Daugavpilī par iespēju spēlēt Rīgā, Latvijas skolu šaha olimpiādes Latvijas finālā, cīnījās 129 skolēni, no kuriem šo iespēju ieguva 26.

 Latgales reģiona finālā š.g. 26.aprīlī starp 28 skolām bija arī Viļakas Valsts ģimnāzijas 11.c klases skolnieks Roberts Rēvalds, kurš 10.-12.klašu grupa zēniem ieguva 1.vietu.  Roberts jau vairākus gadus  iesaistās ģimnāzijas šaha pulciņā, ko mērķtiecīgi vada skolotājs Jānis Laicāns.

Apr 12, 2019

 

8.aprīlī Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē notika skolas  turnīrs 64 lauciņu dambretē.  Piedalījās  7.-12.kl. jaunieši un jaunietes. Turnīra organizatori Jānis Laicāns un Evita Zaremba-Krīgere. Rezultātus izvērtēt palīdzēja vecākais tiesnesis Ēvalds Vancāns un sekretāre Agnese Kokoreviča. Lai arī šahs un dambrete pēdējo gadu laikā ir zaudējuši popularitāti, pie 18 dambretes galdiņiem ar sparu sēdās 14  jaunietes un 22 jaunieši. Spēle notika 7 kārtās. No jaunietēm labāko rezultātu uzrādīja Linda Makarova (12.kl.) -1.vieta, Samanta Jugane (9.kl.) -2.vieta,  Kaņepe Beāte (7.kl.)  un Anastasija Sediha (12.kl.) - 3.vieta. No Jauniešiem rezultatīvākais bija Roberts Rēvalds (11.kl.)- 1.vieta. Pēc iegūto punktu skaita otro vietu dalīja  Mairis Urbāns (10.kl.) un Igors Jeršovs (9.kl.).

Mar 22, 2019

 

            Skolēnu pavasara brīvdienu noslēgumā – 15.martā – norisinājās Starpnovadu izglītības darbinieku metodiskā konference “Pedagogs un veselīga dzīvedveida sociāli psiholoģisie aspekti” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Alūksnes filiāli un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu. Rītu iesākām ar dalīšanos pieredzē “Es daru un man izdodas!” metodiskajās apvienībās un bijām patiesi priecīgi, ka pieredzē dalījās arī pedagoģi no Balvu, Alūksnes, Kārsavas un Viļakas novadiem.

Mar 17, 2019

 

Priecājamies par mūsu ģimnāzistes panākumiem latviešu valodas 11.-12.klašu valsts 45.olimpiādē – 12.klases skolniece Megija Bordāne ieguvusi  III pakāpi.  Esam lepni, ka gan skolnieces, gan latviešu valodas un literatūras skolotājas Inetas Lindenbergas ieguldītais darbs ir novērtēts!

Viļakas Valsts ģimnāzijas vadības komanda

Mar 12, 2019

 

8.marta rītā devāmies braucienā uz Daugavpils Universitāti, kur mūsu skolēni aizstāvēja savus pēnieciskos darbus. Šogad varam lepoties, jo kopumā aizstāvēšanai klātienē tika izvirzīti 7 mūsu ģimnāzistu pēnieciskie darbi.

Mar 5, 2019

 

 25.februārī Viļakas Valsts ģimnāzijas, Žīguru pamatskolas un Rekavas vidusskolas 9.klašu audzēkņi devās izglītojošā mācību ekskursijā uz Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu.

Feb 13, 2019

 

2019.gada 30.janvāra rītu iesākām ar Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konferenci. Kā ik gadu, ciemos aicinājām Valsts ģimnāzijas un kaimiņus skolas gan no Viļakas novada, gan kaimiņnovadiem. Šogad mūsu skolā sagaidījām jaunos pētniekus gan no pašu skolas, gan Rekavas vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas. Ģimnāzijas direktores vietniece mācību jomā Elvīra Lemešonoka un metodiķe Santa Bondare sveica jaunos pētniekus zinātnes svētkos un vēlēja veiksmes un izdošanos šajā dienā.

Dec 28, 2018

 

21. decembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi un pedagogi, projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros, devās ekskursijā uz Alūksni

 

 

Dec 28, 2018

 

Skuju smaržu un mierīgas pārslas

Pāri pasaulei novakars nes,

Un pie sveču liesmiņām sildās

Atkal cilvēku dvēseles...

 

Sniegotā 20. decembra pēcpusdienā Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, pedagogi un audzēkņu vecāki pulcējās Viļakas Kultūras namā, lai omulīgā atmosfērā svinētu pirmā semestra noslēgumu un Ziemassvētku tuvošanos.

Dec 16, 2018

 

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2019.gada 25.februārim (ieskaitot) ir pilni 18.gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā 25.02.1989.) un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli, augumu (vīriešiem ne mazāks kā 168 cm, sievietēm ne mazāks kā 165 cm) ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē. Mācības Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā — 1 gads).

Dec 15, 2018

 

Viļakas Valsts ģimnāzijas izglītojamie piedalījās skolas bibliotekāres organizētajā (LATVIJAI- 100) literāri radošajā konkursā “Mans stāsts Latvijai” ar  saviem stāstījumiem par ģimeni, dzimto vietu, tās apkārtni un cilvēkiem.

Paldies! Darbi ir apkopoti un lasāmi skolas bibliotēkā.

 10.12.2018

Novada skaļās lasīšanas konkursā 7.klasēm  „ Ik puķe tās vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc”   A. Sakse.

 

 

 

Dec 2, 2018

Cien. vecāki!

06.12.2018  Viļakas Valsts ģimnāzijā notiek

Vecāku diena  

9.00- 13.20

Mācību stundu apmeklējums pēc vecāku izvēles

13.30-14.30

- Saruna ar priesteri Guntaru Skutelu "Pasaule. Ģimene. Vērtības."

- Skolas aktualitātes (ģimnāzijas vadība)

14.30

Konsultācijas pie klašu audzinātājām un priekšmetu skolotājiem

 

Laipni aicināti!

 

Nov 29, 2018

 

 21.11. Viļakas KN notika Viļakas Valsts ģimnāzijas ikgadējā Ierindas skate, kas šogad norisinājās jau trešo reizi. Ierindas skate bija skolēnu un pedagogu dāvana mūsu Latvijai.

Nov 15, 2018

 

Lapa  1 no 4  >  >>