Aktualitātes

Viļakas Valsts ģimnāzijas izglītojamie gūst panākumus matemātikas un fizikas olimpiādēs

  Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizētas trīs posmos-vispirms skolā (1.posms), tad stapnovadu līmenī (Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība-2.posms), bet dalībai republikas pasākumā  Rīgā (3.posms)skolēni tiek uzaicināti atbilstoši sasniegumiem 2.posmā.

  Lai atlasītu zinošākos un prasmīgākos skolēnus dalībai novadu apvienības pasākumā Balvos,  tika organizēta skolas (1.posma) matemātikas olimpiāde. Šogad tā notika Ziemassvētku laikā un pulcēja 18 dalībniekus. Veiksmīgākie risinātāji izrādījās E.K.Orlovska, S.Zaremba (7.kl.), D.Bisenieks (8.kl.), E.Martinova (9.kl.), M.Bordāne, R.Ločmelis (10.kl.), R.Zondaka, L.Orlovska (12.kl.)

  Šogad Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības matemātikas un fizikas  olimpiādēs  no VVĢ piedalījās atbilstoši 6 un 4 skolēni. Visu 2. posma priekšmetu olimpiāžu darbu vērtēšana tika veikta pēc vienotiem novadu apvienības  kritērijiem-izpildot vismaz 50% skolēns iegūst Atzinību, bet sasniedzot vai pārsniedzot 60%  - godalgotu  1.-3.vietu.

  Labākie 2016./2017.m.g. 2.posma  matemātikas olimpiādes rezultāti  VVĢ izglītojamajiem bija sekojoši:

     - Elīna Martinova ieguva Atzinību un tika uzaicināta  dalībai republikas matemātikas olimpiādes 3.posmā (9.klase, skolotāja Lilita Bizune)

      - Megija  Bordāne ieguva Atzinību (10.klase, skolotāja Elvīra Lemešonoka)

  Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības fizikas olimpiāde tika organizēta Balvu Valsts ģimnāzijā un notika tiešsaistē. Labākais 2.posma  fizikas priekšmeta olimpiādes darbs Balvos bija Viļakas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolniecei Magdalēnai Garderei, kura ieguva Atzinību (skolotāja Galina Stepanova).

  13.martā Rēzeknes Valsts ģimnāzijā  tika organizēta Austrumlatvijas 13. atklātā fizikas olimpiāde, lai visi interesenti mērotos spēkiem ar citu Latgales reģiona  skolu jauniešiem. Šogad dalībnieku vidū bija arī 4 Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi.

  Priecē ģimnāzijas skolēnu sasniegumi  minētajā fizikas olimpiādē:

        - Dāvis Bisenieks no Viļakas Valsts ģimnāzijas ieguva 1.vietu (8. klase, skolotāja Galina Stepanova)

      -  Megija Bordāne no Viļakas Valsts ģimnāzijas ieguva 3.vietu (10. kl., skolotāja Galina Stepanova    

Informāciju sagatavoja VVĢ Zinātņu un tehnoloģiju

MK vadītāja Lilita Bizune