Aktualitātes

Skolu arhitektam Indriķim Blankenburgam – 130

   Šogad 7.aprīlī aprit 130 gadi, kopš dzimis ievērojamais funkcionālisma laika arhitekts, viens no Latvijas  arhitektu biedrības dibinātājiem, ilggadējais Latvijas Republikas Izglītības ministrijas būvtehnikas biroja vadītājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Indriķis Blankenburgs (1887.gada 7.aprīlis – 1944.gada 15.oktobris). 20. gadsimta 20. – 30.gados viņš projektējis vairāk nekā 30 Latvijas skolu ēku, t.sk. arī Viļakas Valsts ģimnāzijas ēku (ēkas celtniecība sākās 1929.gadā, kad nodedzinātās Marienhauzenas  muižas vietā tiek likts pamatakmens trīsstāvu Valsts ģimnāzijas ēkai), tādējādi dodot paliekošu ieguldījumu skolu tīkla izveidošanā visā valstī.

   Rīgas Vācu Valsts ģimnāzijā 7.aprīlī notiks zinātniski prakstiskā konference „Latvijas izcilo personību dzīves un darbības pētniecības zinātniskie, pedagoģiskie un metodoloģiskie aspekti: arhitektam Indriķim Blankenburgam – 130”, kurā Viļakas Valsts ģimnāzijas  skolotājs Jānis Laicāns  uzstāsies ar priekšlasījumu/referātu „Simboliskie elementi Viļakas Valsts gimnāzijas fasādē un interjerā”.

  Konferences mērķis ir veicināt un aktivizēt pieredzes apmaiņu un metodisko sadarbību starp Latvijas izglītības iestādēm, zinātniski pētnieciskajām institūcijām, valsts un pašvaldības iestādēm, lai pilnīgāk un vispusīgāk izpētītu atsevišķu tautsaimniecības  jomu attīstības vēsturiskos aspektus un personu darbu Latvijas valsts labā, sagaidot Latvijas valsts simtgadi. Svarīga ir pieredzes apkopošana, kas ir skolu muzeju, vēstures pulciņu un aktīvistu rīcībā par skolas pirmsākumiem un attīstību, skolas ēkas celtniecību, skolas ēku kā vēstures un arhitektūras pieminekli, tā izmantošanu un saglabāšanu, kā arī  šī materiāla izmantošana mācību stundās un skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos, lai veicinātu audzēkņu zināšanas un izpratni par Latvijas vēstures un kultūras procesiem, notikumiem un personību lomu tajos,  kas jāskata sasaistē ar pilsoniskuma un patriotisma audzināšanu.

Informāciju sagatavoja Sarmīte Šaicāne,

Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore