Aktualitātes

Viļakas Valsts ģimnāzijas panākumi Zinātniski pētniecisko darbu Valsts konferencē

20. un 21. aprīlī, Rīgā norisinājās Zinātniski pētniecisko darbu Valsts konference. Konference norisinājās Latvijas Universitātes un RTU fakultātēs, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu – aptuveni 1000 jauno pētnieku, ar vislielāko dalībnieku skaitu ķīmijas sekcijā.

            No ģimnāzistu vidus savus pētniecisko darbus kulturoloģijas sekcijā prezentēja un uz daudzajiem jautājumiem atbildēja 12.klašu skolnieces Linda Kazaka un Laila Milakne. Laila Milakne, pētot mediju pieejamību un skatīšanās paradumus Viļakas novadā, ieguva III pakāpi kulturoloģijas sekcijā.

            Pateicība skolotājām Lilitai Šaicānei un Sarmītei Šaicānei par ieguldīto laiku, darbu un skolēnu redzesloku paplašināšanu.

Informāciju sagatavoja

Santa Bondare

Viļakas Valsts ģimnāzijas metodiķe