Aktualitātes

Novada skaļās lasīšanas konkurss 7.klasēm Viļakas Valsts ģimnāzijā

10.12.2018

Novada skaļās lasīšanas konkursā 7.klasēm  „ Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc”   A. Sakse.

Anna Sakse ir ziedu un cilvēku likteņu atspoguļotāja. Lasīšanas konkursa lasāmie teksti bija no A. Sakses  „ Pasakām par ziediem”.

 Lasot pasaku fragmentus, konkursa dalībnieki un žūrija nokļuva dažādu ziedu pasaulē, atpazina cilvēku likteņus un raksturus, gudrību, kā jādzīvo, lai dzīve iegūtu jēgu, skaistumu un pilnskanību.

Annas Sakses pasakas skolēniem lika pārdomāt pasakās ietvertās ētiskās vērtības un to aktualitāti mūsdienās.

Žūrija vērtēja skolēnu lasītprasmi – valodu, skaidru izrunu, lasīšanas izteiksmīgumu ar intonācijas izjūtu, teksta pārstāstījumu, izlasītā uztveri un izpratni. Dažiem konkursantiem labāk veicās lasīšana, citiem veiksmīgāka bija izlasītā teksta izpratne un atbildes uz jautājumiem par tekstu.

Skaļās lasīšanas konkursā labākie lasītāji saņēma godalgotās vietas, diplomus un piemiņas balvas ar latvju zīmēm.

3. vieta ieguva Viļakas Valsts ģimnāzijas skolniece Viktorija Zeļenovska,  pateicība un balviņa Beātei Kaņepei.

Skolas bibliotekāre Virgīnija Riekstiņa