Aktualitātes

Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference Viļakas Valsts ģimnāzijā

2019.gada 30.janvāra rītu iesākām ar Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konferenci. Kā ik gadu, ciemos aicinājām Valsts ģimnāzijas un kaimiņus skolas gan no Viļakas novada, gan kaimiņnovadiem. Šogad mūsu skolā sagaidījām jaunos pētniekus gan no pašu skolas, gan Rekavas vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas. Ģimnāzijas direktores vietniece mācību jomā Elvīra Lemešonoka un metodiķe Santa Bondare sveica jaunos pētniekus zinātnes svētkos un vēlēja veiksmes un izdošanos šajā dienā.

            Kopumā pavadījām veiksmīgu un piepildītu dienu  - strādājām divās – dabaszinātņu un humanitāro zinātņu sekcijās, skolēni vērtēja favorītprezentāzijas katrā sekcijā. Arī šogad līdz konferencei skolēnu iesniegtos darbus vērtēja neatkarīgais eksperts un konferences dienā skolēni prezentēja savus pētījumus žūrijas komisijai. Laikā, kad žūrija veica izvērtēšanu un rezultātu apkopošanu, skolēni devās uz Viļakas Kultūras un radošo industriju centru aplūkot starptautisko arheoloģijas izstādi “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture” un ieklausīties Viļakas novada muzeja krājuma glabātājas M.Boldānes stāstījumā.

            Noslēgumā skolēni tika apbalvoti ar diplomiem, piemiņas veltēm un balvām, savukārt skolotāji – darbu vadītāji saņēma pateicības par ieguldīto laiku, darbu un atbalstu skolēniem darbu tapšanas procesā.

Rezultāti:

Dabaszinātņu sekcija

I pakāpe – Elīna Martinova, skolotāja Valentīna Beča

                 Roberts Rēvalds, skolotāja Elvīra Lemešonoka

II pakāpe – Katrīna Zaķe, skolotāja Valentīna Beča

                  Krista Gavrilova, skolotāja Biruta Miņina

III pakāpe – Agnese Razminoviča, skolotāja Ilze Saidāne

                   Amanda Prancāne, skolotāja Ilze Šaicāne

Simpātiju balva – Agnese Razminoviča

Humanitāro zinātņu sekcija

I pakāpe – Anete Dukovska, skolotāja Aija Leitena

II pakāpe – Sandis Leitens, skolotāja Madara Jeromāne

                 Santa Jugane, skolotāja Aija Leitena

III pakāpe – Kristiāns Šaicāns, skolotāja Lilita Šaicāne

                   Santa Kokoreviča, skolotāja Ineta Lindenberga

IV pakāpe – Kristiāns Bokta, skolotāja Rudīte Priedeslaipa