Aktualitātes

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumi reģionālajā ZPD konferencē Daugavpils Universitātē

 

8.marta rītā devāmies braucienā uz Daugavpils Universitāti, kur mūsu skolēni aizstāvēja savus pēnieciskos darbus. Šogad varam lepoties, jo kopumā aizstāvēšanai klātienē tika izvirzīti 7 mūsu ģimnāzistu pēnieciskie darbi.

            Dienai iesākoties Daugavpils Universitātes galvenajā ēkā, mūs sveica un veiksmes vēlēja universitātes prorektors un akadēmiķis Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis  un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska. Kopumā darbi tika prezentēti 24 zinātņu nozaru apakšgrupās un konferencē piedalījās dalībnieki no 45 Latgales reģiona skolām, un bijām lepni, ka varējām būt viena no šīm skolām.

            Arī šogad priecājāmies par teicamiem sasniegumiem zinātniski pētniecisko darbu konferencē:

I pakāpe socioloģijā – Kristiānam Šaicānam, darba vadītāja – skolotāja Lilita Šaicāne

II pakāpe vēsturē un arheoloģijā – Laurai Bratuškinai -  darba vadītāja – skolotāja Lilita Šaicāne

III pakāpe vēsturē un arheoloģijā – Anetei Dukovskai - darba vadītāja – skolotāja Aija Leitena

III pakāpe vides zinātnēs – Megijai Bordānei - darba vadītāja – skolotāja Gaļina Stepanova

III pakāpe valodniecībā – Anastasijai Sedihai - darba vadītāja – skolotāja Līga Leitena

Pateicība fizikālajās zinātnēs – Robertam Rēvaldam - darba vadītāja – skolotāja Elvīra Lemešonoka

 

            Noslēgumā skolēni atzina, ka tā bija jauna pieredze uzstāties svešas auditorijas priekšā, prezentēt savu darbu universitātē, atbildēt uz komisijas nopietnajiem jautājumiem, kā arī tā bija iespēja redzēt un dzirdēt citu skolu skolēnu pētījumus, un smelties idejas, iespējams, vēl citiem pētījumiem nākotnē.

 

Informāciju sagatavoja

Santa Bondare

Direktores vietniece metodiskajā jomā