Aktualitātes

Publiskā runa “LET’s STAND” – kā mācīt skolēniem uzstāties?

4.novembra pēcpusdienā Viļakas Valsts ģimnāzijā norisinājās Balvu Valsts ģimnāzijas direktores Ineses Paideres lekcija par  LET’s STAND publiskās runas programmu, kura izveidota Īrijā un kuru šobrīd direktore izmēģina savā skolā un audzināmajā klasē. Šī programma ir efektīva runāšanas, komunikācijas un prezentēšanas prasmju pilnveidošanai un uzlabošanai. Programmas mērķauditorija bija Viļakas Valsts ģimnāzijas un Viļakas pamatskolas skolvadība, valodu skolotāji un skolotāji, kuri vada skolēnu zinātniski pētniecisko darbus.

Informāciju sagatavoja: Santa Bondare
Viļakas Valsts ģimnāzija
direktores vietniece metodiskajā jomā