Aktualitātes

Metodiskā diena Viļakas Valsts ģimnāzijā sadarbībā ar Latvijas Universitātes Alūksnes filiāli un LU Rīgas Medicīnas koledžu 15.03.2019.

 

Skolēnu pavasara brīvdienu noslēgumā – 15.martā – norisinājās Starpnovadu izglītības darbinieku metodiskā konference “Pedagogs un veselīga dzīvedveida sociāli psiholoģisie aspekti” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Alūksnes filiāli un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu. Rītu iesākām ar dalīšanos pieredzē “Es daru un man izdodas!” metodiskajās apvienībās un bijām patiesi priecīgi, ka pieredzē dalījās arī pedagoģi no Balvu, Alūksnes, Kārsavas un Viļakas novadiem.

            Pateicoties sadarbībai ar Latvijas Universitāti, LU Rīgas Medicīnas koledžas lektores rosināja skolotājus atcerēties un padomāt par savu labsajūtu gan garīgi, gan fiziski. Lektore Mg.paed., Mg.sc.sal. Linda  Alondere aicināja aizdomāties par atpūtas un fiziskās aktivitātes paiesībām un Dr.biol. Daina Voita stresa cēloņiem un sekām. LU Rīgas Medicīnas koledžas direktore Astra Bukulīte aicināja mudināt skolēnus studēt medicīnu pēc skolas absolvēšanas.

            Esam gandarīti, ka konferences noslēgumā dalībnieki atzina, ka dienas gaitā bija vērtīgi piedalīties metodisko apvienību darba grupās, tāpat bija svarīgi atcerēties atziņas par rūpēm par savu fizisko veselību un garīgo labsajūtu.

 

Informāciju sagatavoja Viļakas Valsts ģimnāzijas

Direktores vietniece metodiskajā jomā Santa Bondare