Aktualitātes

Viļakas Valsts ģimnāzija piedalās starptautiskajā projektā CLIL

   Viļakas Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja E.Zaremba-Krīgere un ķīmijas skolotāja V.Medne ir  starptautiskā projekta CLIL dalībnieces kopš 2018.gada vasaras, kad tālākizglītības kursos apguva jaunu mācību metodiku Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijā. Valodas apguve citu mācību priekšmetu ietvaros paver jaunas perspektīvas svešvalodas popularizēšanai. CLIL saīsināti apzīmē izglītības pieeju specializētas un valodā integrētas apmācības ietvaros. Content and Language Integrated Learning in German (CLILiG) gadījumā vācu valoda tiek apgūta kombinācijā ar citu mācību priekšmetu, piemēram, bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas un mākslas, saturu.

   VVģ  projektā iesaistītās skolotājas vadīja integrētās mācību stundas ķīmija-vācu valoda  8.klasē. Skolēni bija ieinteresēti un darbīgi. Stundas norise tika filmēta un iesniegta projekta organizatoriem. Šogad 12. un  20. jūnijā Rīgā  Gētes institūtā atkal tiksies projektā iesaistītās skolas, analizēs aizvadītā mācību gada veikumu un izmēģinās jaunas darba metodes, ko pielietot turpmākajā darbā. VVģ vadība atbalsta un akceptē  līdzdalību starptautiskajā  projektā.

                                     Informāciju sagatavoja skolotājas E.Zaremba-Krīgere, V.Medne