Aktualitātes

Pēdējais zvans Viļakas Valsts ģimnāzijā

 

 

17. maijā skolas zvans uz pēdējo mācību stundu sauca Viļakas Valsts ģimnāzijas 9. un 12. klases audzēkņus. Svinīgais brīdis iesākās ar Ģimenes dienai veltītu skolēnu pašdarbības pulciņu koncertu.

Māte, ģimene, dzimtā skola un dzimtā zeme – šādi motīvi vienoja priekšnesumus, kuros skolēni dziedāja, dejoja, spēlēja teātri un runāja dzeju par prieku sev, viens otram un viesiem – vecākiem un vecvecākiem. Pasākuma otrajā daļā 8. un 11. klases skolēni izlaiduma klasēm bija sagatavojuši gan jautrus pārbaudījumus, gan skaistus un spārnotus ceļavārdus.

Šogad Pēdējais zvans skanēja gandrīz četrdesmit jauniešiem. Ceram, ka septembrī liela daļa (devīto klasi šogad beidz 22 jaunieši) absolventu atgriezīsies skolas solā tepat, Viļakas Valsts ģimnāzijā, un turpinās ceļu tālāk. Bet, lai kādu arī ceļu ikviens no viņiem lai neizvēlētos – vēlam veiksmi, pacietību un spēku!

Vislielāko darbu, lai taptu skaistie, mazliet skumīgie mirkļi un brīnišķīgie priekšnesumi, ieguldījušas pulciņu vadītājas, kā arī 8. un 11. Klases un viņu audzinātājas.

Tekstu sagatavoja

E.Zaremba-Krīgere