Aktualitātes

Dzeja rudeņo Viļakas Valsts ģimnāzijā

     

Reizē ar rudens zeltītajiem saules stariem, veldzējošajām lietus lāsēm un daudzkrāsainajām dālijām Latvijā jau daudzus gadus tiek organizētas Dzejas dienas. Tie ir svētki ne tikai dzejniekiem un dzejas mīļotājiem, bet arī tās lasītājiem un klausītājiem. Tā ir vērtība mūsu tautas kultūrā, mākslā, identitātē, jo tiek skandēti vārdi, kuri uzrunā, stiprina, sargā un iedrošina.

Jau ienākot skolas zālē, katru gaidīja pārsteigums-bibliotekāres V.Riekstiņas sarūpētā uzcienāšanās ar improvizētu dzejas konfekti.

Viļakas Valsts ģimnāzijā šogad dzejas svētki bija īpaši, jo skolā ciemojās novada dzejnieki - Rutta Jeromāne un Pēteris Boldāns.

Noslēpumainajā, izjūtu nianšu bagātajā dzejas pasaulē katrs dzejnieks ir unikāls, paužot savu pasaules uztveres un izpratnes varavīksni. To klausītāji varēja dzirdēt abu autoru dzejas lasījumos.

Ruttas Jeromānes runātajā dzejā atspoguļojās personiskie pārdzīvojumi, bieži salīdzināti ar dabas tēliem. Iedvesma radošajam procesam tika rasta gadalaiku krāsu rotaļās. Dzejas rindas kā dvēseles spogulis atklāja prieku, sāpes un  sapņus.

Savukārt literāts Pēteris Boldāns (Aussalītis) vispirms gremdējās atmiņās par skolas laikiem, pakāpeniski pārejot uz pārdomām par sevi kā dzejnieku, papildinot stāstījumu  ar personisko izjūtu atainojumu dzejas rindās. Skolai dzejnieks dāvāja nesen prezentēto grāmatu ,,Rasotā rītā”.

Pasākuma turpinājumā (jau tradicionāli) dažādu klašu jaunieši lasīja dzeju latviešu, latgaliešu, angļu, krievu un vācu valodās, skanēja arī kopdziesma. Skolēnu izvēlētajās dzejas vārsmās sadzirdējām rudenīgas noskaņas, bērnības rotaļīgumu un jaunības eksistenciālisma pārdomas, indivīda izjūtu variatīvās izpausmes, latgalisko savdabīgumu.

Saulainā rudens diena, dzejiskā noskaņa dalībniekos raisīja pozitīvas izjūtas un solīja atkalsatikšanos nākamā gada Dzejas dienā.

Pasākuma izskaņā skolas Valodu metodiskās komisijas vadītāja R.Vilkaste pateicās visiem dalībniekiem, veltot dzejnieces M.Laukmanes vārsmas:

,,ir tik cik sirdī

cik katrs sanesam sagavilējam

veram ziedos un krājam

(..)

ir tik cik sirdī

cik panākam pretī viens otram

ar sevi kā irkli…

 

Informāciju apkopoja Valodu MK vadītāja R.Vilkaste

Foto-R.Orlovskis