Aktualitātes

Profesionālās pilnveides kursi "Mācību procesa pilnveide kompetenču pieejas īstenošanai" Viļakas Valsts ģimnāzijā

Novembrī un decembrī Viļakas Valsts ģimnāzijā norisinājās profesionālās pilnveides A programmas kursi Viļakas un Baltinavas kovadu pedagogiem “Mācību procesa pilnveide kompetenču pieejas īstenošanai mācību priekšmetā un klases audzinātāju darbā” (24 h) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektorēm Indru Odiņu un Ieva Margeviča-Grinberga.

Skolotāji strādāja gan individuāli, gan grupās, izmantojot dažādas IKT iespējas un veicot uzdevumus, kā arī mācījās sasaistīt mācību priekšmetu tēmas, tādējādi samazinot plaisu un sadrumstalotību starp priekšmetiem. Pārsvarā skolotāji strādāja praktiski, lai pēc tam uzdevumus un interaktīvos rīkus varētu pielietot arī savās mācību stundās.

Kā paši pedagoģi atzina gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības lieti noderēs mācību darba organizēšanā un veikšanā, taču pedagogi ir joprojām samulsuši un neizpratnē kā tiks īstenots jaunais mācību saturs kompetenču pieejā, kā arī jaunā mācību standarta īstenošana nav vairs aiz kalniem, taču par to ir zināms tik maz. 

Informāciju sagatavoja: Santa Bondare
Viļakas Valsts ģimnāzija
direktores vietniece metodiskajā jomā