Aktualitātes

Viļakas Valsts ģimnāzija saņem Draudzīgā aicinājuma fonda balvu

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitinga 2019 apbalvošanas ceremonija notika 2019. gada 25. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Uz šo pasākumu tika uzaicināta arī Viļakas Valsts ģimnāzija, kuru pārstāvēja direktores vietnieces izglītības jomā Veneranda Medne un Elvīra Lemešonoka, 2019.gada absolvente Anastasija Sediha.

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitingu organizē Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunotājs un ilggadējs tās direktors, Draudzīgā aicinājuma fonda dibinātājs un vadītājs Jānis Endele.

Izvērtējot audzēkņu sasniegumus centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinībās (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturē, šogad konkursam ir nominētas 53 skolas četrās kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un mūzikas skolas. Tāpat tika vērtēta arī skolu izaugsme mācību priekšmetos un kopvērtējumā.

Viļakas Valsts ģimnāzija saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda balvu nominācijā „Izaugsmes balva angļu valodā”.

Viļakas Valsts ģimnāzijas saimes vārdā sakām PALDIES angļu valodas skolotājai Līgai Leitenai un  2019.gada absolventiem.

Direktore Sarmīte Šaicāne
Foto Anastasija Sediha