Aktualitātes

Saņemtas Draudzīgā Aicinājuma nominācijas Viļakas novadniekiem

22.reizi Draudzīgais Aicinājums Cēsīs, kur pirms trīsdesmit gadiem atdzima šī latviskā un unikālā ideja, sapulcināja Latvijas lepnumu: izcilus skolu absolventus, no kuriem lielākā daļa šobrīd studē prestižākajās Eiropas augstskolās, viņu skolotājus, augstskolu mācībspēkus, sabiedriskos darbiniekus, mecenātus un mediju pārstāvjus.

Viļakas Valsts ģimnāzija bija izvirzījusi divus pretendentus, no kuriem nominācijai „Sabiedriskais darbinieks” bija izvirzīta un apbalvojumu saņēma dzejniece, lauksaimniecības zinātņu doktore Genovefa Lakše (Eva Dortāne) un nominācijā „ Mecenāts” apbalvojumu saņēma  mecenāte Dagnija Dalbiņa ar Zviedrijas humanitārās palīdzības organizāciju  “GNOSJO HJALPER”.

Pasākumā Eva Dortāne klātesošajiem veltīja pašas radītās rindas:

Draudzīgais Aicinājums

No dzimšanas līdz mūžībai,

Un vēl pēc tam

Ikviens no mums ir saukts,

Aicināts un gaidīts

Latvijas dvēseli kā līgavu rotāt.

Lai debesu ķēniņš savā pilī

Mūsu tautu var godā un svētumā celt.

“Paldies visiem, kas rotājuši, kas rotā un tiem, kas rotās Latvijas dvēseli “, savu uzrunu noslēdza Genovefa Lakše- Eva Dortāne.

Eva Dortāne, īstajā vārdā  Genovefa Lakše – dzejniece, lauksaimniecības zinātņu doktore, svētceļniece dzimusi Viļakas pagasta “Ogukalnos”, dzīvo Cēsu novadā. “Mans ceļojums Cēsis- Viļaka- Upmala- Ogukalni arī ir svētceļojums””, atzīst Eva.

Eva Dortāne darbojas Cēsu kultūras biedrībā „Harmonija”, dzejas darbi publicēti laikrakstos, grāmatās un kopkrājumos, gan viena, gan kopā ar mūziķiem izstrādātajās programmās (dzeja- dziesma- mūzika)  pēc aicinājuma dodas  uz tikšanos un uzstāšanos skolās, kultūras namos, muzejos, pagastos utt., jo

“Ja cilvēki mani gaida un tic-

Man viņi jāatrod un sevi jāatdod…” (E.Dortāne).

Sabiedriskā darbiniece ar savu klātbūtni rosina klausītāju domāt par mūžīgajām vērtībām, kā sakņu izjūta, dzimtas un tautas stiprums, latvietības baltums un sirdssiltums, harmonija un nepārtraukta sevis pilnveide, lai cilvēks caur sevi var nest gaismu, mieru un mīlestību.

 Dagnija Dalbiņa arī ir Viļakas novadniece, dzimusi un augusi Žīguros. Viņa sniedz materiālu un intelektuālu atbalstu Latvijas izglītības iestādēm, tai skaitā Viļakas novada skolām.

Ar mecenātes Dagnijas Dalbiņas palīdzību skolu vairāku gadu desmitus saņem humāno palīdzību skolas mācību un ārpusstundu procesa nodrošināšanai, kā arī skolas vides labiekārtošanai. Tie ir bijuši gan skolēnu soli un krēsli, skapji, kanclejas piederumi un materiāli, tāfeles, gan mīkstās mēbeles, skolēnu individuālie skapīši utt. Mecenāte sadarbojas ar Zviedrijas humanitārās palīdzības organizāciju  “GNOSJO HJALPER”.

 

 

S.Šaicāne

Foto: V.Medne