Aktualitātes

Radošo darbu konkurss "Brīvības cīņām -100!"

2020.gada 18.janvārī jau sesto gadu pēc kārtas Upītes Tautas namā notika Ontona dīnas ļustes un ceturto gadu noslēdzās radošo darbu konkurss, kas veltīts dzejniekam, rakstniekam un novadpētniekam Ontonam Slišānam.

Šoreiz konkursā piedalījās 28 dažādas izglītības iestādes, tajā skaitā 27 no Latgales reģiona un viena Rīgas iestāde. Kopā tika iesniegti 150 zīmējumi un 93 radošie darbi – dzejoļi, pasakas, stāsti un esejas.

Viļakas Valsts ģimnāzija konkursam bija iesūtījusi 4 radošos darbus, ko bija radījušas 7.klases skolnieces Sofija Zaremba, Kristīne Kozlova, Samanta Martiņenko, Ērika Baikova.

Radošo darbu konkursā Atzinība tika piešķirta Ērikai Baikovai (sk. Sarmīte Šaicāne) par akrostihu “Laiks”, pārējās meitenes ieguva Pateicības rakstus.

Pasākumā klātesošos uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,  Viļakas Romas katoļu baznīcas priesteris Guntars Skutels un pasākuma idejas un organizatoru komandai Slišānu ģimenei. Emocijas raisīja bērnu un jauniešu muzicēšana un dziesmas.

Ne velti saka, ka Upītē dzeive jauka, jo pasākums noslēdzās ar krāšņu un gardu pārsteigumu- milzīgu lauku torti, ko bija cepusi dzejnieka meita Mārīte.

Savukārt 14.janvārī Viļakas novada bibliotēkā notika radošo darbu konkursa ar moto “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” noslēguma pasākums. Konkurss mudināja autorus gan pārdomāt Ziemeļlatgales Brīvības cīņu norisi pirms simts gadiem, gan atklāt savu attieksmi pret dzimteni, kritušo karavīru piemiņu, kultūrvēstures vērtībām.

Klātesošos uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne, Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa pastāstīja par atbrīvošanas cīņām 1920. gada janvārī Viļakas (Marienhauzenas) pusē, Meža muzeja vadītāja Anna Āze dalījās ar saviem pētnieciskajiem atradumiem par cīņu laiku mūspusē 100 gadus atpakaļ un K.Zemdegas pieminekļa stāstu Jaškovā.

Ar dziesmām un kokles skaņām precēja mūzikas skolotāja  Ilona Bukša un 12.klases skolniece Sanija Zelča.

Viļakas Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu skolnieces Santa Aleksāne, Santa Jugane, Ieva Martiņenko, Kristiāna Kokoreviča, Katrīna Ostrovska, AneteDukovska, Egija Kokoreviča, Santa Saida bija pieteikušas darbus konkursam.

Konkursa uzvarētājas:

7.-9.klašu grupā Santa Aleksāne (7. kl., sk. Sarmīte Šaicāne),

10.-12.klašu grupā Kristiāna Kokoreviča (10.kl.,sk. Ineta Lindenberga ),

 žūrijas komisijas simpātiju balvu saņēma Ieva Martiņenko (10.kl., sk. I.lindenberga).

 

Informāciju apkopoja direktore, latviešu valodas skolotāja S.Šaicāne