Aktualitātes

Jauna situācija- jaunas iespējas

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju arī Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un vecāki mācību procesu realizē attālināti, saskaņā ar darba plāniem II semestrim,  un vecāku loma šajā laikā īpaši aktualizējusies. Bērns vai jaunietis pavada dienu mājās, un miega, mācību darba realizēšanu un atpūtas laika veselīgu sabalansēšanu pārrauga vecāki. Klašu audzinātāju, skolotāju  un skolēnu vecāku sadarbība šajos apstākļos ir individualizēta, lai ikviens skolēns justos atbalstīts un sekmīgi turpinātu apgūt mācību gada programmu. Sarunas ir gan par darba laika plānošanu un darbu izpildi, gan par informāciju tehnoloģiju nodrošinājumu un alternatīvu atrašanu saziņai ar mācību priekšmetu skolotājiem.  Attālinātajā apmācības procesā palielinājies individuālā atbalsta apjoms, ko sniedz skolotāji pēc vajadzības. Tas nav vairs noteiktais laiks, tāpēc skolotāji šajā laikā ir vairāk noslogoti nekā klātienē mācoties- kāds iekavējis iepriekšējo darbu, kādam „kavē internets”, citam viens dators ar māsu jādala, kāds pašreiz nejūtas labi utt. Tomēr, kā rāda skolas vadības iknedēļas aptaujas par mācību darba plāna realizāciju, mācību process  notiek plānveidīgi un sekmīgi. Skolas vadība uztur saziņu ar klašu audzinātājiem problēmu izzināšanai un risināšanai. Jāatzīst arī, ka neklātienes mācības bez komunikācijas skolēns-skolotājs klātienē traucē mācību programmu apguvi skolēniem spēju līmenī un palielina skolēnu individuālā ieguldītā darba apjomu. Rezultātā skolēns var iekrāt nepaveiktos darbus un nonākt laika trūkumā. Tad seko individuālā saziņa ar skolotāju.

Mācību priekšmetu skolotāji, atbilstoši mācību priekšmetu specifikai, izmanto daudzveidīgas darba formas- tiešsaistes stundas, mācību video, populārzinātniskus raidījumus,  mācību grāmatas, kā arī internetvietnes  uzdevumi.lv, tavaklase.lv, soma.lv, kimijasskolotajs.lv, siic.lv, youtube.lv u.c.

Ļoti lietderīgi ir TV  platformas „TAVA KLASE” raidījumi ReTV un  Sportacentrs kanālos 9.un 12.klasei, kurus var izmantot arī citu klašu skolēnu vajadzībām, ietverot jautājumus arī pārbaudes darbu veidošanā.  Saziņa ar skolēniem notiek e-klases pastā un Whatsapp.

Attālinātais mācību process ir kā neplānots eksperiments pirms kompetenču izglītības programmu ieviešanas sākuma rudenī. Tātad tā ir arī iespēja gatavoties pašvadītam mācību procesam, tātad tā ir arī iespēja mums visiem.

Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs turpina darbu un cer uz situācijas uzlabošanos valstī, lai skolēni un skolotāji varētu atgriezties darbam skolas telpās.

                                                        VVģ direktores vietniece izglītības jomā V.Medne