Aktualitātes

Dec 2, 2018

Cien. vecāki!

06.12.2018  Viļakas Valsts ģimnāzijā notiek

Vecāku diena  

9.00- 13.20

Mācību stundu apmeklējums pēc vecāku izvēles

13.30-14.30

- Saruna ar priesteri Guntaru Skutelu "Pasaule. Ģimene. Vērtības."

- Skolas aktualitātes (ģimnāzijas vadība)

14.30

Konsultācijas pie klašu audzinātājām un priekšmetu skolotājiem

 

Laipni aicināti!

 

Nov 29, 2018

 

 21.11. Viļakas KN notika Viļakas Valsts ģimnāzijas ikgadējā Ierindas skate, kas šogad norisinājās jau trešo reizi. Ierindas skate bija skolēnu un pedagogu dāvana mūsu Latvijai.

Nov 15, 2018

 

Oct 17, 2018

 

15.oktobrī 24 Viļakas Valsts ģimnāzijas 10.-11.klašu skolēni , kuri apgūst ekonomiku, un skolotājas Veneranda Medne un Aija Leitena piedalījās Uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē „Biznesā kā sportā”, kas notika Ķīpsalas izstāžu zālē, Rīgā.

May 21, 2018

 

11. maijā Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs aicināja ciemos skolēnu vecākus, lai kopā baudītu interešu izglītības pulciņu koncertu. Tā kā steidzīgajā ikdienā mēs bieži cenšamies apvienot vairākas lietas – darbus, braucienus, mācības, atpūtu un izklaidi, tad arī šie svētki bija trīs vienā – svinējām Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, Mātes dienu un Ģimenes dienu.

May 21, 2018

 

27.aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā jau otro gadu pēc kārtas norisinājās Austrumlatvijas reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference STEM jomas mācību priekšmetos. Konferencē piedalījās skolēni no Latgales skolām un sadarbības skolas Pleskavā. Skolēni aizstāvēja savus darbus tādās STEM jomās kā fizika, bioloģija, matemātika, informātika, ķīmija, inženierzinātnes, programmēšana, vides zinātne un veselības zinātne.

May 3, 2018

Nemainot tradīciju, 27.aprīļa rītā Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi devās uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, kurā notika ilggadējie pasākumi – Valsts ģimnāziju ZPD lasījumi un svešvalodu konkurss “Latvija un latvieši”.

Apr 24, 2018

 

20. un 21. aprīlī, Rīgā norisinājās Zinātniski pētniecisko darbu Valsts konference. Konference norisinājās Latvijas Universitātes un RTU fakultātēs, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu – aptuveni 1000 jauno pētnieku, ar vislielāko dalībnieku skaitu ķīmijas sekcijā.

Apr 24, 2018

Apr 13, 2018

 

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni apgūst projekta „Esi Līderis” uzņēmējdarbības programmu, kuras ietvaros norisinājās konkurss „Es savai videi”. Komanda „Uz viļņa”, kuras sastāvā bija Krista Gavrilova, Santa Jugane un Elīna Martinova, piedalījās konkursā ar projektu, kura mērķis bija noorganizēt pasākumu “Restaurē ideju un padari savu skolu foršāku!”.

Mar 24, 2018

 

2018.gada 23.martā norisinājās Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konference Daugavpils Universitātē. No 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 244 Latgales reģiona skolēnu 189 zinātniskās pētniecības darbi šādās zinātņu nozarēs – astronomijā, bioloģijā, cittautu valodniecībā un ārzemju literatūras zinātnē un vēsturē, ekonomikā, filozofijā, fizikā, informātikā, inženierzinātnēs, kulturoloģijā, latviešu literatūrzinātnē un vēsturē, latviešu valodniecībā, matemātikā, mākslas zinātnē, pedagoģijā, politoloģijā, psiholoģijā, socioloģijā, tieslietās, zemes zinātnē un ekonomiskajā ģeogrāfijā, veselības zinātnē, vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā, vides zinātnē un ķīmijā.

Mar 23, 2018

 

Šī gada 21.martā Viļakas Valsts ģimnāzijā valdīja sportiska gaisotne. Projekta „Esi Līderis!” konkursa „Es savai videi” ietvaros, norisinājās Netradicionālo sporta spēļu pasākums, kuru organizēja skolnieces Jolanta Kuiko un Paula Šimanovska.

Mar 21, 2018

 

        Skolēnu brīvdienu nedēļā 16.martā aicinājām novada izglītības iestāžu darbiniekus uz ikgadējo Metodisko dienu Viļakas Valsts ģimnāzijā.
       Šogad vēlējāmies aicināt pedagogus domāt par tādā aktuālām tēmām izglītības nozarē kā karjeras izglītība, efektīva mācīšana un mācīšanās un pilsoniskā un patriotiskā audzināšana.

Mar 19, 2018

 

Mēs lepojamies ar Viļakas Valsts ģimnāzijas izglītojamo sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./18. mācību gadā.

Mar 12, 2018

 

7. martā Viļakas Valsts ģimnāzijā notika līdz šim nebijis pasākums – Latgaliešu dziesmu konkurss. Pasākuma ideja dzima pagājušajā gadā, Projektu nedēļas laikā, un par tās īstenošanu jāpateicas mūzikas skolotājai Ilonai Bukšai.

Mar 6, 2018

 

Marta sākums mūsu novadam ir zīmīgs ar Stompaku kauju atceres gadadienu. Arī šogad 2.marta novada pasākums tika veltīts šim zīmīgajam notikumam valsts vēsturē, kad risinājās izšķirošā nacionālo partizānu cīņa Viļakas apkaimē.

<<  <  Lapa  2 no 5  >  >>