Aktualitātes

Mar 24, 2018

 

2018.gada 23.martā norisinājās Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konference Daugavpils Universitātē. No 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 244 Latgales reģiona skolēnu 189 zinātniskās pētniecības darbi šādās zinātņu nozarēs – astronomijā, bioloģijā, cittautu valodniecībā un ārzemju literatūras zinātnē un vēsturē, ekonomikā, filozofijā, fizikā, informātikā, inženierzinātnēs, kulturoloģijā, latviešu literatūrzinātnē un vēsturē, latviešu valodniecībā, matemātikā, mākslas zinātnē, pedagoģijā, politoloģijā, psiholoģijā, socioloģijā, tieslietās, zemes zinātnē un ekonomiskajā ģeogrāfijā, veselības zinātnē, vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā, vides zinātnē un ķīmijā.

Mar 23, 2018

 

Šī gada 21.martā Viļakas Valsts ģimnāzijā valdīja sportiska gaisotne. Projekta „Esi Līderis!” konkursa „Es savai videi” ietvaros, norisinājās Netradicionālo sporta spēļu pasākums, kuru organizēja skolnieces Jolanta Kuiko un Paula Šimanovska.

Mar 21, 2018

 

        Skolēnu brīvdienu nedēļā 16.martā aicinājām novada izglītības iestāžu darbiniekus uz ikgadējo Metodisko dienu Viļakas Valsts ģimnāzijā.
       Šogad vēlējāmies aicināt pedagogus domāt par tādā aktuālām tēmām izglītības nozarē kā karjeras izglītība, efektīva mācīšana un mācīšanās un pilsoniskā un patriotiskā audzināšana.

Mar 19, 2018

 

Mēs lepojamies ar Viļakas Valsts ģimnāzijas izglītojamo sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./18. mācību gadā.

Mar 12, 2018

 

7. martā Viļakas Valsts ģimnāzijā notika līdz šim nebijis pasākums – Latgaliešu dziesmu konkurss. Pasākuma ideja dzima pagājušajā gadā, Projektu nedēļas laikā, un par tās īstenošanu jāpateicas mūzikas skolotājai Ilonai Bukšai.

Mar 6, 2018

 

Marta sākums mūsu novadam ir zīmīgs ar Stompaku kauju atceres gadadienu. Arī šogad 2.marta novada pasākums tika veltīts šim zīmīgajam notikumam valsts vēsturē, kad risinājās izšķirošā nacionālo partizānu cīņa Viļakas apkaimē.

Feb 22, 2018

 

Šonedēļ Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē bija  Ilmāra Meža grāmatas „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale” atvēršanas svētki. Uz pasākumu devās grupa skolēnu un skolotāju no Viļakas pamatskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas.

„Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale” ir vēsturnieka, ģeogrāfa un demogrāfa Ilmāra Meža izstrādātā vārdnīca, kurā ieļauta arī valodnieces Anna Stafeckas uzvārdu materiāla lingvistiska analīze, ģeogrāfes Otīlija .Kovaļevskas izpētītais par uzvārdu saistību ar Latgales vietvārdiem, vēsturnieks Muntis Auns raksturojis uzvārdu piešķiršanas vēsturisko fonu Latgalē.

Feb 20, 2018

 

19.februārī Viļakas Valsts ģimnāzijas 7 jaunieši piedalījās Balvu Valsts ģimnāzijas sadarbībā ar Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi organizētajā Zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Feb 19, 2018

 

Sniegotā 3. februāra vakarā Viļakas Valsts ģimnāzija, izrotāta un spoži apgaismota, gaidīja mīļus ciemiņus – absolventus un abiturientus, skolotājus un darbiniekus, kuri steidza ierasties no tuvienes un tālienes, lai sveiktu savu skolu un pakavētos atmiņās.

 

Feb 12, 2018

 

Kā ik gadu pulcējām tuvākās kaimiņu skolas uz Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konferenci Viļakas Valsts ģimnāzijā. Kopumā skolēni pārstāvēja Rekavas vidusskolu, Stacijas pamatskolu, Balvu profesionālo un vispārizglītojošo skolu un Balvu Valsts ģimnāziju.

Feb 4, 2018

 

26.janvārī norisinājās Skolas līmeņa zinātniski pētnieciskie lasījumi 11.klasei. Skolēni izstrādāja savus zinātniski pētnieciskos darbus laika posmā no 2016./2017. mācību gada II semestra sākuma līdz 2017./2018. mācību gada I semestra beigām. Darbu rakstisko daļu vērtēja neatkarīgs eksperts.

Jan 15, 2018

 

2017./18.mācību gada 1.semestra mācību darba sniegumu izvērtējot, daudzi Viļakas Valsts ģimnāzijas izglītojamie neatlaidīga un produktīva darba rezultātā saņēma labus, teicamus un izcilus vērtējumus daudzos mācību priekšmetos, iegūstot vidējo vērtējumu augstāku par 7.00 ballēm, un līdz ar to saņemot CERĪBU liecību, kas motivēs tālākam darbam, vēl augstākiem sasniegumiem.

Dec 18, 2017

 

Dāvis Bisenieks – 2.vieta 9.klašu grupā

Mārīte Kolomejeva – 3.vieta 9.klašu grupā

Magdalēna Gardere – 3.vieta 10.klašu grupā

Megija Bordāne – 3.vieta 11.klašu grupā

Paldies bioloģijas skolotājai Valentīnai Bečai!

Dec 18, 2017
 

Gaidīsim Ziemassvētku brīnumu kopā!

 

Ģimnāzijas saime-
skolēni, skolēnu vecāki, skolas tehniskie darbinieki un mācībspēki-


tiekamies visi kopā š.g. 21.decembrī pl.16.00 ģimnāzijas 3.stāva zālē uz kopā būšanas mirkļiem ar nosaukumu

"ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMU GAIDOT.."

Dec 7, 2017

 Projekta „LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros Viļakas Valsts ģimnāzijas  skolēniem būs iespēja noskatīties Balvu Tautas teātra izrādi „Māsas”

<<  <  Lapa  2 no 4  >  >>