Aktualitātes

Feb 16, 2017

  Laika posmā no 30.01. līdz 03.02. Viļakas Valsts ģimnāzijā norisinājās ikgadējā Projektu nedēļa. Šī gada tēma bija “Dāvana Latvijai simtgadē” un visa skola grupiņās veica dažādus projekta darbus ar realizācijas periodu līdz 2018.gada 18.novembrim. Šogad projektu nedēļā strādājām IAC projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” ietvaros.

Jan 19, 2017

2017.gada 18.janvārī Viļakas Valsts ģimnāzijā viesojās Swedbank Rēzeknes filiāles pārstāvis un 11. klašu skolēniem pasniedza 3 mācību priekšmetus – matemātiku, ekonomiku un informātiku. Skolēni pielietoja mācību stundās iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskos piemēros un situāciju analīzēs.

Dec 19, 2016

Novembrī un decembrī Viļakas Valsts ģimnāzijā norisinājās profesionālās pilnveides A programmas kursi Viļakas un Baltinavas kovadu pedagogiem “Mācību procesa pilnveide kompetenču pieejas īstenošanai mācību priekšmetā un klases audzinātāju darbā” (24 h) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektorēm Indru Odiņu un Ieva Margeviča-Grinberga.

Nov 10, 2016

4.novembra pēcpusdienā Viļakas Valsts ģimnāzijā norisinājās Balvu Valsts ģimnāzijas direktores Ineses Paideres lekcija par LET’s STAND publiskās runas programmu, kura izveidota Īrijā un kuru šobrīd direktore izmēģina savā skolā un audzināmajā klasē. Šī programma ir efektīva runāšanas, komunikācijas un prezentēšanas prasmju pilnveidošanai un uzlabošanai. Programmas mērķauditorija bija Viļakas Valsts ģimnāzijas un Viļakas pamatskolas skolvadība, valodu skolotāji un skolotāji, kuri vada skolēnu zinātniski pētniecisko darbus.

Nov 1, 2016

24. oktobrī norisinājās Valsts ģimnāziju radošo aktivitāšu diena “... un Čaks” par godu dzejnieka 115 gadu jubilejai. Pasākums – konkurss norisinājās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, jo Čaks ir šīs ģimnāzijas absolvents un Pārdaugavai viņa dzīvē un dzejā ir bijusi īpaša loma.

Pašaizliedzīgi ziedojot brīvdienu pirmo dienu un veltot to sevis pilnveidošanai, seši Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi gatavoja dāvanu - mājas darbu un piedalījās dažādos konkursos - laboratorijās sadarbības ģimnāzijā:...

Oct 14, 2016

Ar ābolu vezumu, krāsainu lapkriti un dzestru vēju sevi pieteicis rudens. Skolas bērniem sācies mācību un jaunu iespēju laiks.

Viļakas Valsts ģimnāzijā pirmais darba cēliens atnesis jaunas izjūtas - piedzīvojumus, pārdzīvojumus, labsajūtu un nopietnību. Ar šo gadu ģimnāzijas jaunieši īpaši aktīvi iekļaujas projektā “Līderis”. 28. septembrī skolā notika praktikums jauniešiem “Līderības prasmju attīstīšana un motivācijas veidošana”.

Jul 22, 2016

Ir fragmentāras ziņas, ka līdz 1832. gadam pastāvējusi bernardinu mūku uzturētā draudzes skola Viļakā, tāpēc nevarētu teikt, ka Eržepoles skola bija tieši pirmā. Tomēr sistemātiska iespēja iegūt laicīgo pamatizglītību kaut daļai Viļakas bērnu radās tieši ar 1866. gadu, kad Viļakas nomalē – Eržepolē - nodibināja tautskolu. Tas kļuva iespējams tāpēc, ka pēc dzimtbūšanas atcelšanas un sakarā ar pārkrievošanas politikas izvēršanu krievu valdība sāka zināmā mērā atbalstīt zemākās pakāpes skolu atvēršanu. Tautskolu izvietoja sabiedriskā ēkā, tās uzturēšanai 175 rubļus bija piešķīrusi valsts, un vēl līdzekļus katru gadu iespēju robežās devusi arī vietējā pagasta pašvaldība.

<<  <  Lapa  4 no 4