Klašu audzinātāji

 

7.klase – audzinātāja Madara Jeromāne

8.klase – audzinātāja Veneranda Medne

9.klase – audzinātāja Ineta Lindenberga

10.klase – audzinātāja Līga Leitena

11a. klase – audzinātāja Elvīra Lemešonoka

11c. klase – audzinātāja Lilita Bizune

12.klase – audzinātāja Rasma Vilkaste


Previous page: Pedagogi
Next page: Metodiskā padome