Kursi, semināri

 

Kursi un semināri, kuri notiek uz Viļakas Valsts ģimnāzijas bāzes:


28.12.2018.
Uzdevumi.lv nodarbība skolotājiem, lektors Normunds Vilce


28.11.2018.
"Metodes un paņēmieni skolēnu lasītprasmes veicināšanai", lektore Ilga Kušnere

27.11.2018. "Pedagogu sadarbība un līdzdalība kompetenču pieejā mācību un audzināšanas procesā", biedrības VITAE lektore Ineta Lāce-Sējāne

02.10.2018. Lekcija par senvēsturi skolu direktoriem un pedagogiem, vada SIA Baltic Production Group

22.10.-23.10.2018. "Kādi uzdevumi un mācību process veicina skolēnu iedziļināšanos?" , LU SIIC lektors Uldis Dzērve

31.10.2018. "Pedagogu sadarbība un līdzdalība kompetenču pieejā mācību un audzinšānas procesā", VITAE lektore Ineta Sējāne-Lāce

16.03.2018. "Karjeras vadības prasmes=dzīvesdarbības vadības prasmes", lektors Mārtiņš Geida

05.01.2018. "Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas", lektors Kaspars Bikše

24.10.-25.10.2017. "Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda." LU SIIC lektore Ilze Gaile

24.08.2017. "Kompetencēs balstīts mācību saturs," ideju grupa "Radošuma pils", lektores Inese Zlaugotne, Kristīne Zaksa. 

24.03.2017. "Aktualitātes angļu valodā," Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā, Ph.D. Elīna Banziņa

15.03.2017. "Mobinga jeb vienaudžu savstarpējās vardarbības novēršana skolas vidē ," Centrs Dardedze, lektores Ilze Zariņa, Daina Dziļuma

07.-09.12.2016. "Mācību procesa pilnveide kompetenču pieejas īstenošanai priekšmeta un klases audzinātāja darbā," LU PPMF prof.Indra Odiņa, doc. Ieva Margeviča-Grinberga

26.08.2016. “Motivācija un iedvesma,” lektore Inese Prisjolkova

04.03.2016. “e-Twinning” seminārs, lektore Santa Prancāne

24.11.2015. “Skolotāja uzvedības stils un komunikācija,” lektore Kristīne Beinaroviča

29.-30.10.2015. Mācību priekšmeta standartā noteikto prasmju apguves plāns – pamats mērķtiecīgai un rezultatīvai mācību stundai (36 h), lektore Aija Nikolaisone

 


Previous page: Metodiskais darbs