Metodiskās padomes reglaments

 

Metodiskās padomes reglaments (docx)