Metodiskās padomes sastāvs

 

Viļakas Valsts ģimnāzijas metodiskās padomes sastāvs 2018./2019.m.g.

 

Metodiķe – S. Bondare

Bibliotekāre – V. Riekstiņa

 

Valodu MK

Vadītāja – R.Vilkaste (latviešu val. un literatūras sk.)

T. Nāgele (krievu val. sk.)

S.Šaicāne (direktore, latviešu val. un literatūras, sociālo zinību sk.)

I. Lindenberga (latviešu val. un literatūras sk.)

S. Bondare (angļu val. sk.)

L. Leitena (angļu val. sk.)

E. Zaremba-Krīgere (vācu val. sk.)

 

Zinātņu un Tehnoloģiju MK

Vadītāja – L. Bizune (matemātikas sk.)

V. Beča (bioloģijas, veselības mācības, mājturības un tehnoloģiju sk.)

V. Medne (ķīmijas sk.)

G. Stepanova (fizikas sk.)

R. Kuzmins (programmēšanas pamatu sk.)

M. Jeromāne (komerczinību sk.)

L.Šaicāne (ģeogrāfijas sk.)

E. Lemešonoka (matemātikas un informātikas sk.)

J. Laicāns (vizuālās mākslas, tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju sk.) 

 

Sabiedrības un Mākslas MK

Vadītāja – V. Beča (bioloģijas, veselības mācības, mājturības un tehnoloģiju sk.)

A. Leitena (vēstures, psiholoģijas, politikas un tiesību, sociālo zinību, biznesa ekonomikas pamatu sk.)

E. Veļķers (sporta sk.)

I. Bukša (mūzikas sk.)

J. Laicāns (vizuālās mākslas, tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju sk.)

B. Miņina (psiholoģijas, filozofijas, ētikas sk.)

 

Klašu audzinātāju MK

Vadītāja – I.Lindenberga

R. Vilkaste

M. Jeromāne

V. Medne

L. Leitena

E. Lemešonoka