Skolas pašvērtējuma ziņojums

 

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašvērtējuma ziņojums (pdf)