Pulciņi

 

Katru mācību gadu skolēniem ir iespēja iesaistīties un pilnveidoties sekojošos pulciņos:

 

  • Tautus dejas 7.-9.kl., 10.-12.kl. (vad. sk. Ineta Lindenberga);
  • Ritmika (vad.sk. Ineta Lindenberga);
  • Teātra kopa (vad. sk. Ineta Lindenberga);
  • Koris (vad. sk.Ilona Bukša);
  • Vokālās nodarbības (vad. sk.Ilona Bukša);
  • Vides pētnieki (vad.sk.Valentīna Beča);
  • Floristika un dekorēšana (vad.sk.Valentīna Beča);
  • Ložu šaušana (vad.sk.Ēvalds Vancāns);
  • Futbols (vad.sk.Ervīns Veļķers);
  • Florbols (vad.sk.Ervīns Veļķers).

Previous page: Skolēnu parlaments
Next page: Nodarbību saraksts