Pulciņi

 

Katru mācību gadu skolēniem ir iespēja iesaistīties un pilnveidoties sekojošos pulciņos:

 

 • Tautus dejas 7.-9.kl., 10.-12.kl. (vad. sk. Ineta Lindenberga, R.Vilkaste);
 • Ritmika (vad.sk. Ineta Lindenberga);
 • Teātra kopa (vad. sk. Ineta Lindenberga);
 • Koris (vad. sk.Ilona Bukša);
 • Vokālās nodarbības (vad. sk.Ilona Bukša);
 • Vides pētnieki (vad.sk.Valentīna Beča);
 • Floristika un dekorēšana (vad.sk.Valentīna Beča);
 • Ložu šaušana (vad.sk.Ēvalds Vancāns);
 • Futbols (vad.sk.Ervīns Veļķers);
 • Florbols (vad.sk.Ervīns Veļķers);
 • Lego robotika (vad. sk. G.Stepanova)
 • Šaha spēle (vad. sk.J.Laicāns)
 • Novadpētniecība (vad. sk. E.Zaremba-Krīgere)

Previous page: Skolēnu parlaments